ข้อความวิ่ง

ยินดีต้อนรับสู่ร้าน Motorbike rental

สัญญาการเช่า

******************************************************

                                                          ***รายละเอียดสัญญา***
         1.ผู้เช่าจะต้องแสดงบัตรประชาชนและใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง
         2.การชำระเงินค่าเช่า จะต้องชำระเงินเต็มจำนวนด้วยเงินสดในวันเช่ารถครั้งแรก
         3.บัตรประชาชนและเงินมัดจำทางผู้ให้เช่าจะเก็บไว้ในช่วงระยะเวลาการเช่า
         4.ผู้เช่าจะต้องใช้รถสำหรับตัวเองและไม่สามารถให้ผู้อื่นยืมรถจักรยานยนต์ไปใช้
           ผู้เช่าเป็นเพียงคนเดียวที่ครอบครองรถ โดยต้องรับประกันว่าไม่เช่าไปให้บุคคลที่สามแต่อย่างใด
         5.ผู้เช่าจะต้องดูแลรักษารถจักรยานยนต์เป็นอย่างดีเปรียบเสมือนทรัพย์สินของผู้เช่าเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ประวัติความเป็นมา

************************************************** เว็บไซต์ปล่อยรถเช่าออนไลน์ที่หัวหินเท่านั้น *************************************...